Om nätverket

1999 bildades föreningen Besök Skåne Sydost av ett antal småföretagare på Österlen, Ystad och Sjöbo. Meningen med föreningen var och är ett nätverk som syftar till att hjälpa varandra med att få besökare att hitta våra verksamheter. I nätverket finns 40 olika verksamheter som alla presenteras här på hemsidan, på vår tryckta karta samt i visitkortställ som finns placerade hos samtliga medlemsföretag. Samtliga företag känner varandras verksamheter och kan hjälpa besökare på Österlen att hitta det de söker under sin vistelse.

Kontakta oss på styrelsen@seosterlen.se.