MårtenPers Kulturcentrum

MårtenPers Källa ligger i ett säreget skönt och omväxlande landskap med en strandlinje av kambrisk sandsten. Stengrunden syns i släta hällar och fortsätter långt ut till havs. MårtenPers Art – konsthallen. MårtenPers Bo – helt nytt asketiskt designhotell med nio dubbelrum inrymt i en gårdslänga uppe på en höjd, med fantastisk utsikt över land och hav. MårtenPers Scen – ligger i teaterladan, där blandas det gamla och det nya.

martenperskalla.se
070-822 48 11 (Rolf)
070-822 41 11 (Boel)
Höga Vägen 68, Simrishamn
B&B, Hotell, Konferens
Konst, Keramik, Design